Cum îi recunoști pe oamenii fericiți: ei nu se află la extrema excepționalului uman ci la granița cu propria definiție a neobișnuitului excepțional

Photo by Mario Purisic on Unsplash

E demonstrat științific că, cu cât cauți să te simți mai bine tot timpul și să prezinți partea vieții cu acei norișori roz.. cu atât mai neatrăgătoare și cu impact minor vei privi lumea în care trăiești. Acest lucru se va întâmpla pentru că se va crea senzația de lipsa, iar senzația de lipsă te va face sa creezi premise legate de un viitor, care oricum este incert. Ceea ce este cert si este necesar să fie trăit cu intensitate o reprezintă prezentul, aici și acum.

Uneori, cel mai simplu și la îndemâna lucru in viață este sa nu incerci să privești in viitor si să nu te stresezi la modul în care se vor rezolva lucrurile. Asta nu înseamnă că nu îți setezi obiective, ci devi detașat de rezultat și esti cu ochii pe procesul în sine. Ușor de spus, mai greu de aplicat, pentru că mintea caută să întoarcă situațiile pe toate părțile și așa găsește și mai multe motive de îngrijorare, unele care nici măcar nu există. Dar și asta poate fi modelat și controlat. Omul are de câștigat mult când acceptă să privească o noua perspectivă asupra unei situații și reușeste să devină conștient de acțiunile sale.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store